Language of document :

Tožba, vložena 23. februarja 2007 - Pouzol proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-17/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Francija) (zastopniki: D. Grisay, I. Andoulsi in D. Piccininno, avocats)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Računskega sodišča z dne 23. novembra 2006 in odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 18. maja 2006;

tožeči stranki naj se prizna dodatnih 6 let, 10 mesecev in 1 dan, kar pomeni skupaj 10 let 3 mesece in 24 dni pokojninske dobe;

Računskemu sodišču naj se naloži, da tožeči stranki tako odobrene anuitete izrazi v pokojnini kot mesečni znesek 1232,32 evra;

Računskemu sodišču naj se naloži, da tožeči stranki povrne utrpljeno premoženjsko škodo, na dan vložitve te tožbe ocenjeno na znesek 17252,48 evra (to je izpad dohodka tožeče stranke v znesku 1232,32 evra mesečno, od upokojitve 1. januarja 2006 pa do 1. marca 2007);

Računskemu sodišču naj se naloži, da tožeči stranki povrne nepremoženjsko škodo, utrpljeno v obdobju več kot 13 let, katere znesek skupaj z obrestmi naj se določi na podlagi dogovora med strankama;

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, sedaj upokojeni nekdanji uradnik Računskega sodišča, izpodbija zlasti izračun prenosa pokojninskih pravic, ki jih je pridobila v Franciji, v sistem Skupnosti, ker v njem niso upoštevane pravice, pridobljene pri Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) in pri Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

V utemeljitev svoje tožbe se tožeča stranka sklicuje na štiri tožbene razloge, ki izhajajo iz: i) kršitve več določb Kadrovskih predpisov in njihove priloge VIII (zlasti členov 11(2) in 26 te priloge); ii) kršitve dolžne skrbnosti in dolžnosti nudenja pomoči iz člena 24 Kadrovskih predpisov; iii) kršitve načel enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije; in iv) kršitve načela varstva zaupanja v pravo.

____________