Language of document :

Kanne 19.3.2007 - M. v. Euroopan lääkevirasto

(Asia F-23/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: M. (Broxbourne, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMEA)

Vaatimukset

25.10.2006 tehty se päätös on kumottava, jolla EMEAn pääjohtaja hylkäsi kantajan vaatimuksen, joka koski asian saattamista työkyvyttömyyslautakunnan käsiteltäväksi

EMEA on velvoitettava maksamaan kantajalle 100 000 euroa vahingonkorvauksena virkavirheestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, EMEAn väliaikainen toimihenkilö, joutui 17.3.2005 työtapaturman uhriksi, minkä seurauksena hän väittää menettäneensä kykynsä hoitaa työtään. Hänelle ilmoitettiin 14.2.2006, että hänen sopimustaan ei uusittaisi 15.10.2006 jälkeen. Hänen vaatimuksensa, joka koskee asian saattamista työkyvyttömyyslautakunnan käsiteltäväksi, hylättiin.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa muun muassa siihen, että muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 31 artiklan ensimmäistä kohtaa ja 33 artiklan ensimmäistä kohtaa, sellaisena kuin virkamiestuomioistuin on niitä tulkinnut asiassa F-119/05, Gesner vastaan SMHV, 16.1.2007 antamassaan tuomiossa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) on rikottu.

____________