Language of document :

Acțiune introdusă în data de 19 martie 2007 - M/EMEA

(Cauza F-23/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: M (Broxbourne, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA)

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 25 octombrie 2006 prin care directorul executiv al EMEA a respins cererea reclamantului privind sesizarea comisiei de invaliditate;

obligarea EMEA la plata către reclamant a sumei de 100 000 euro cu titlu de daune-interese pentru greșeli de serviciu;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În data de 17 martie 2005, reclamantul, agent temporar în cadrul EMEA, a fost victima unui accident de muncă, în urma căruia ar fi devenit inapt să își exercite activitatea. În data de 14 februarie 2006, a fost informat că nu îi va fi reînnoit contractul după data de 15 octombrie 2006. Cererea sa privind sesizarea comisiei de invaliditate a fost respinsă.

În susținerea acțiunii sale, reclamantul invocă în special încălcarea articolului 31 alineatul (1) și a articolului 33 alineatul (1) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, astfel cum au fost interpretate de Tribunalul Funcției Publice în hotărârea sa din data de 16 ianuarie 2007, Gesner/OAPI (F-119/05, nepublicată încă în Repertoriu).

____________