Language of document :

Tožba, vložena 19. marca 2007 - M proti EMEA

(Zadeva F-23/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: M (Broxbourne, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMEA)

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba z dne 25. oktobra 2006, s katero je izvršni direktor EMEA zavrnil zahtevo tožeče stranke za sklic invalidske komisije;

EMEA naj se naloži, da tožeči stranki kot odškodnina zaradi nepravilnosti pri opravljanju nalog plača znesek 100.000 evrov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, začasni uslužbenec pri EMEA, je bila 17. marca 2005 žrtev nesreče pri delu, zaradi katere je postala nezmožna za opravljanje dela. 14. februarja 2006 je bila obveščena, da se ji pogodbe ne bo podaljšalo po 15. oktobru 2006. Njena zahteva, da se skliče invalidsko komisijo, je bila zavrnjena.

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja predvsem kršitev člena 31, prvi pododstavek, in člena 33, prvi pododstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU), kot ju razlaga Sodišče za uslužbence v svoji sodbi z dne 16. januarja 2007 v zadevi Gesner proti UUNT (F-119/05, še neobjavljena v ZOdl.).

____________