Language of document :

Kanne 15.3.2007 - Lafleur-Tighe v. komissio

(Asia F-24/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Virginie Lafleur-Tighe (Makati, Filippiinit) (edustajat: asianajaja S. Rodrigues ja asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös sijoittaa kantaja palkkaluokkaan 13, ikälisä 1, päivänä, jolloin kantaja on otettu palvelukseen sopimussuhteisena toimihenkilönä, sellaisena kuin mainittu päätös ilmenee palvelukseenottamista koskevasta sopimuksesta, joka on allekirjoitettu 22.12.2005, on kumottava.

Nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava vaikutukset, joita riidanalaisen päätöksen kumoamisella on, ja erityisesti se, että kantajan työkokemus otetaan huomioon 16.11.1993 lukien eli siitä päivästä lukien, jolloin hän suoritti Bachelor-tutkintonsa, ja että kantaja on taannehtivasti 22.12.2005 lukien sijoitettava palkkaluokkaan 14.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa asiassa F-135/061 esittämiensä perusteiden kanssa erittäin samankaltaisiin perusteisiin ja sen lisäksi muun muassa tutkintojen ja ammattipätevyyksien vapaan liikkuvuuden periaatteen loukkaamiseen.

____________

1 - EUVL C 236, 30.12.2006, s. 87.