Language of document :

2007. március 15-én benyújtott kereset - Lafleur-Tighe kontra Bízottság

(F-24/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Fülöp-szigetek) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a felperest szerződéses alkalmazottként történő felvételének időpontjában a 13. besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába besoroló határozatát, amint az a 2005. december 22-én aláírt alkalmazási szerződésből következik;

a Közszolgálati Törvényszék közölje a kinevezésre jogosult hatósággal a megtámadott határozat megsemmisítésének következményeit, különösen a felperes 1993. november 16-a, a Bachelor oklevél megszerzése óta szerzett szakmai tapasztalatának figyelembevételét, valamint a felperesnek a 14. besorolási fokozatba 2005. december 22-re visszamenőleges hatállyal történő újrabesorolását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes azon túlmenően, hogy az F-135/06. sz. ügyben már előadottakhoz nagyon hasonló jogalapokra hivatkozik, különösen az oklevelek és szakmai képesítések kölcsönös elismerése elvének megsértésével érvel.

____________