Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 15. martā - Lafleur-Tighe/Komisija

(lieta F-24/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Virgine Lafleur-Tighe, Makati (Filipīnas) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu klasificēt prasītāju 13. pakāpē 1. līmenī dienā, kad viņa tika pieņemta darbā kā līgumdarbiniece, jo šis lēmums izriet no 2005. gada 22. decembrī noslēgtā darba līguma;

norādīt iecēlējinstitūcijai uz sekām, kādas ir apstrīdētā lēmuma atcelšanai un it īpaši prasītājas profesionālās pieredzes no 1993. gada 16. novembra ņemšanai vērā, diena, kad viņā ieguva bakalaura diplomu un 2005. gada 22. decembrī ar atpakaļejošu spēku tika klasificēta 14. pakāpē;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, papildus ļoti īdzīgiem pamatiem, kādus viņa bija izvirzījusi lietā F-135/06 1, norāda uz diplomu un profesionālās kvalifikācijas brīvas aprites principa pārkāpumu.

____________

1 - OV C 236, 30.12.2006., 87. lpp.