Language of document :

Beroep ingesteld op 15 maart 2007 - Lafleur-Tighe / Commissie

(Zaak F-24/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filippijnen) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om verzoekster op de datum van haar aanwerving als arbeidscontractant in te delen in de rang 13, salaristrap 1, zoals dit besluit volgt uit de op 22 december 2005 ondertekende aanstellingsovereenkomst;

het TABG te wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van het bestreden besluit, namelijk dat vanaf 16 november 1993, de datum waarop verzoekster haar Bachelordiploma behaalde, rekening moet worden gehouden met haar beroepservaring en zij met terugwerkende kracht tot 22 december 2005 in de rang 14 moet worden ingedeeld;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster voert middelen aan die in grote mate gelijk zijn aan die welke zij in de zaak F-135/061 reeds heeft aangevoerd en beroept zich daarnaast onder meer op schending van het beginsel van het vrije verkeer van diploma's en beroepskwalificaties.

____________

1 - PB C 236 van 30.12.2006, blz. 87.