Language of document :

Kanne 22.3.2007 - Thomas Bleser v. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-25/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Thomas Bleser (Nittel, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Goergen)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Kantajan vaatimukset

kantajan asettaminen palkkaluokkaan, joka myönnettiin hänelle 16.3.2006 tehdyllä palvelukseen ottamista koskevalla päätöksellä, on kumottava

1.5.2004 voimaan tulleiden henkilöstösääntöjen liitteen XIII 2 ja 13 artikla ja 32 artikla on kumottava

kantaja on asetettava valintamenettelyssä ilmoitettuun palkkaluokkaan tai sitä vastaavaan uusien henkilöstösääntöjen mukaiseen palkkaluokkaan (ja ennen 1.5.2004 sovellettujen säännösten mukaiselle tasolle)

kantajalle on myönnettävä vahingonkorvauksena palkkauksen erotus

kantajalle on myönnettävä korvauksena henkisestä vahingosta 10.000 euroa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanne on suunnattu erityisesti Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien 1.5.2004 voimaan tulleiden henkilöstösääntöjen liitteen XIII 2 ja 13 artiklan ja 32 artiklan säännöksiä vastaan.

Kantaja väittää, että hänen palkkaluokkansa olisi tullut määrittää - hänelle edullisempien - aikaisempien henkilöstösääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa sinä ajankohtana, jolloin hän teki valintakokeen. Hän perustelee kannettaan sillä, että hänen luokittelunsa loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja syrjintäkieltoa sekä ikään perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lisäksi kantaja esittää, että yhteisön oikeuden yleisiä periaatteita on loukattu, erityisesti huolipitovelvollisuutta ja oikeudenmukaisen hallinnon periaatetta, avoimuuden periaatetta, luottamuksensuojan periaatetta, oikeusvarmuuden periaatetta, vilpittömän mielen periaatetta, reformatio in peius -kieltoa (heikentämiskielto) sekä kontradiktorista periaatetta.

____________