Language of document :

2007 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Bleser prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-25/07)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Thomas Bleser (Nittel, Vokietija), atstovaujamas advokato P. Goergen

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

Ieškovo reikalavimai

Anuliuoti ieškovo priskyrimą lygiui, nustatytą 2006 m. kovo 16 d. Sprendimu dėl jo įdarbinimo.

Panaikinti 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusių Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnį ir XIII priedo 2 ir 13 straipsnius.

Priskirti ieškovą pranešime apie konkursą nurodytam arba jį atitinkančiam lygiui pagal naujuosius Pareigūnų tarnybos nuostatus (ir atitinkamai pakopai pagal iki 2004 m. gegužės 1 d. taikytas nuostatas).

Priteisti atlyginimų skirtumo dydžio žalos atlyginimą.

Priteisti 10 000 eurų už patirtą neturtinę žalą.

Priteisti iš Teisingumo Teismo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas ginčija iš esmės 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusių Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnį ir XIII priedo 2 ir 13 straipsnius.

Ieškovas tvirtina, kad jo priskyrimas turėjo būti atliktas pagal jam palankesnius ankstesnius Nuostatus, kurie galiojo tuomet, kai jis išlaikė konkurso testą. Jis grindžia ieškinį tuo, kad jo priskyrimas pažeidė vienodo požiūrio principą, diskriminacijos draudimą bei diskriminacijos dėl amžiaus draudimą.

Be to, ieškovas teigia, jog buvo pažeisti bendrieji Bendrijos teisės principai, ypač rūpinimosi pareiga ir gero administravimo, skaidrumo, teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo, sąžiningumo principai, reformatio in peius (padėties pabloginimas) draudimas bei teisė būti išklausytam.

____________