Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 22. martā - Bleser/Eiropas Kopienu Tiesa

(lieta F-25/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thomas Bleser, Nittel (Vācija) (pārstāvis - P. Goergen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa

Prasītāja prasījumi:

atcelt klasifikāciju pakāpē, kas viņam tika noteikta ar 2006. gada 16. marta lēmumu par viņa iecelšanu amatā;

atcelt Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. un 13. pantu un Civildienesta noteikumu 32. pantu, kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā

iecelt prasītāju konkursa paziņojumā minētajā pakāpē vai atbilstošā pakāpē saskaņā ar jaunajiem Civildienesta noteikumiem (kā arī atbilstošā līmenī saskaņā ar noteikumiem kas bija piemērojami līdz 2004. gada 1. maijam);

nospriest, ka viņam tiek samaksāta zaudējumu atlīdzības summa, kas vienāda ar starpību starp šīm attiecīgajām atalgojuma summām;

nospriest, ka viņam tiek atlīdzināti zaudējumi EUR 10 000 apmērā par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Kopienu Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasībā galvenokārt tiek apstrīdēts Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu, kas stājas spēkā 2004. gada 1. maijā, XIII pielikuma 2. un 13. pants, kā arī Civildienesta noteikumu 32. pants;

Prasītājs norāda, ka viņa klasifikācijai bija jānotiek atbilstoši agrākajiem Civildienesta noteikumiem, kas viņam bija daudz izdevīgāki un kas bija spēkā datumā, kad viņš izturēja konkursu. Prasītājs uzskata, ka viņa klasifikācija ir pretrunā ar vienlīdzības un nediskriminācijas principu, kā arī diskriminācijas aizliegumu vecuma dēļ.

Turklāt prasītājs uzskata, ka tas ir pretrunā ar vispārējiem Kopienu tiesību principiem un it īpaši ar pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses un ar labas pārvaldības, pārskatāmības, tiesiskās paļāvības aizsardzības, tiesiskās drošības principu, labas ticības principu, kā arī "reformatio in peius" (stāvokļa pasliktināšanas) aizliegumu un tiesībām uz aizstāvību.

____________