Language of document :

Acțiune introdusă în data de 22 martie 2007 - Bleser/Curtea de Justiție

(Cauza F- 25/07)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Thomas Bleser (Nittel, Germania) (reprezentant: P. Goergen, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea încadrării în grad a reclamantului, atribuită prin decizia de numire din 16 martie 2006;

anularea articolelor 2 și 13 din anexa XIII la Statutul funcționarilor și a articolului 32 din Statutul funcționarilor, intrat în vigoare la 1 mai 2004;

încadrarea reclamantului în gradul adus la cunoștință în cursul procedurii de concurs sau în gradul corespunzător acestuia potrivit noului Statut al funcționarilor (precum și în treapta corespunzătoare potrivit prevederilor aplicabile înainte de 1 mai 2004);

acordarea de daune-interese până la concurența diferenței de încadrare în grad;

acordarea de daune-interese în cuantum de 10 000 Euro pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea Curții de Justiție la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Cererea este îndreptată, în principal, împotriva prevederilor cuprinse în articolele 2 și 13 din anexa XIII la Statutul funcționarilor și în articolul 32 din Statutul funcționarilor, intrat în vigoare la 1 mai 2004.

Reclamantul susține că trebuia încadrat în gradul prevăzut de statutul anterior, care îi era mai favorabil și care era în vigoare la data la care a susținut concursul de recrutare. Reclamantul își motivează cererea prin aceea că încadrarea sa încalcă principiul egalității și al nediscriminării precum și interdicția discriminării pe criteriul vârstei.

Totodată, reclamantul invocă încălcarea principiilor generale ale dreptului comunitar, în special a obligației de diligență și a principiilor bunei administrări, transparenței, protecției încrederii legitime, securității juridice, bunei credințe și a interdicției de "reformatio in peius" (interdicția de înrăutățire a situației într-o cale de atac) precum și a principiului audierii legale.

____________