Language of document :

Žaloba podaná dne 21. března 2007 - Potoms a Scillia v. Parlament

(Věc F-26/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Gerrit Potoms (Mechelen, Belgie) a Mario Scillia (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobců

určit, že článek 5 a článek 12 přílohy XIII služebního řádu jsou protiprávní;

zrušit individuální rozhodnutí, jimiž byli žalobci jmenováni na pracovní místo administrátora, v rozsahu, v jakém stanoví jejich zařazení na základě čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu;

určit, že prováděcí předpisy, jimiž je upraveno přidělování bodů za zásluhy a pro povýšení, jsou protiprávní v rozsahu, v jakém stanoví odebrání bodů za zásluhy a pro povýšení v případě přechodu z jedné funkční skupiny do druhé;

zrušit individuální rozhodnutí, jimiž byly odňaty body za zásluhy a pro povýšení, které žalobci nashromáždili ve své původní kategorii;

zrušit individuální rozhodnutí o uplatnění multiplikačního koeficientu nižšího než 1 pro výpočet odměny žalobců;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci uplatňují žalobní důvody, které jsou velmi podobné důvodům uplatněným ve věci F-31/061.

____________

1 - Úř. věst C 131, 3.6.2006, s. 50.