Language of document :

Rikors ippreżentat fil-21 ta' Marzu 2007 - Potoms u Scillia vs Il-Parlament

(Kawża F-26/07)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Gerrit Potoms (Malines, Il-Belgju) u Mario Scillia (Brussell, Il-Belgju) [rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u E. Marchal, avocats]

Konvenut: Il-Parlament Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara li l-Artikoli 5 u 12 ta' l-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal huma illegali;

tannulla d-deċiżjonijiet individwali li jinnominaw lir-rikorrenti għal impjieg ta' amministratur, peress li dawn jistabbilixxu l-klassifikazzjoni tagħhom skond l-Artikolu 5(2) ta' l-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal;

tiddikjara li l-miżuri ta' applikazzjoni li jirrigwardaw l-għoti ta' punti ta' mertu u ta' promozzjoni huma illegali peress li jipprovdu għat-tneħħija ta' punti ta' mertu u ta' promozzjoni fil-każ li wieħed jgħaddi minn grupp ta' funzjoni għal ieħor;

tannulla d-deċiżjonijiet individwali li jneħħu l-punti ta' mertu u ta' promozzjoni miġbura mir-rikorrenti fil-kategorija tagħhom ta' qabel;

tannulla d-deċiżjonijiet individwali li japplikaw fattur multiplikatur inqas minn 1 sabiex jiġi ddeterminat is-salarju tar-rikorrenti;

tikkundanna lill-Parlament Ewropej ibati l-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti jinvokaw tliet motivi simili għal dawk invokati fil-kawża F-31/06.1

____________

1 - ĠU C 131 tat-3.6.2006, p. 50.