Language of document :

Acțiune introdusă la data de 21 martie 2007 - Potoms și Scillia/Parlament

(Cauza F-26/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Gerrit Potoms (Malines, Belgia) și Mario Scillia (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamanților

să se declare că articolele 5 și 12 din anexa XIII la Statutul funcționarilor sunt ilegale;

anularea deciziilor individuale de numire a reclamanților în posturi de administrator, în măsura în care stabilesc încadrarea acestora prin aplicarea articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor;

să se declare că măsurile de aplicare referitoare la acordarea punctelor de merit și la promovare sunt ilegale în măsura în care acestea prevăd eliminarea punctelor de merit și a promovării în cazul trecerii de la o grupă de funcții la alta;

anularea deciziilor individuale de eliminare a punctelor de merit și a promovării acumulate de reclamanți în cadrul categoriei deținute anterior;

anularea deciziilor individuale de aplicare a unui factor de multiplicare mai mic decât 1 pentru a stabili remunerația reclamanților;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanții invocă motive foarte asemănătoare celor invocate în cauza F-31/061.

____________

1 - JO C 131, 3.6.2006, p. 50.