Language of document :

Tožba, vložena 21. marca 2007 - Potoms in Scillia proti Parlamentu

(Zadeva F-26/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Gerrit Potoms (Malines, Belgija) in Mario Scillia (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožečih strank

razglasitev nezakonitosti členov 5 in 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

razglasitev ničnosti posamičnih odločb o imenovanju tožečih strank na delovni mesti administratorjev, ker določata njuno razvrstitev na podlagi člena 5(2) Priloge XIII Kadrovskih predpisov;

razglasitev nezakonitosti izvedbenih ukrepov o dodelitvi točk za delovno uspešnost in napredovanje, ker določajo ukinitev točk za delovno uspešnost in napredovanje v primeru prehoda iz ene funkcionalne skupine v drugo;

razglasitev ničnosti posamičnih odločb o ukinitvi točk za delovno uspešnost in napredovanje, ki sta jih tožeči stranki zbrali v njuni prejšnji kategoriji;

razglasitev ničnosti posamičnih odločb o uporabi multiplikacijskega količnika, nižjega od 1, pri določitvi plač tožečih strank;

naložitev plačila stroškov tožeči stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki navajata tožbene razloge, podobne tistim iz zadeve F-31/06 1.

____________

1 - UL C 131, 3.6.2006, str. 50.