Language of document :

Kanne 26.3.2007 - Sundholm v. komissio

(Asia F-27/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Asa Sundholm (Bryssel, Begia) (edustaja: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätös, joka on tehty 2.6.2006 kantajan urakehitystä ajalla 1.7.2001-31.12.2002 koskevan kertomuksen vahvistamisesta ja jolla pantiin täytäntöön Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-86/04, Sundholm vastaan komissio, 20.4.2005 antama tuomio, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava suorittamaan tässä oikeudenkäynnin vaiheessa korvauksena henkisestä kärsimyksestä 1 euroa.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensinnäkin EY 233 artiklan rikkomiseen sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin siltä osin kuin riidanalaisen päätöksen perusteella ei ole mahdollista päätellä, millä tavoin edellä mainitun tuomion perustelut on otettu huomioon.

Lisäksi kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä ei yhtäältä noudatettu uran arviointiin liittyvän uuden järjestelmän tavoitteita ja päämääriä, ja toisaalta, että päätös oli pätemätön huomautusten ja myönnettyjen arvosanojen välisen ristiriidan takia.

Lopuksi kantaja vetoaa puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen siltä osin kuin häntä koskevan arvioinnin perustana olleita tosiseikkoja ei ollut ilmoitettu hänelle ajankohtana, jolloin ne olivat ilmenneet, eikä arviointimenettelyn aikana.

____________