Language of document :

2007. március 26-án benyújtott kereset - Sundholm kontra Bizottság

(F-27/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Asa Sundholm (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága T-86/04. sz., Sundholm kontra Bizottság ügyben 2005. április 20-án hozott ítéletének végrehajtásaként hozott, a felperes 2001. július 1-je és 2002. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentéséről szóló 2006. június 2-i határozatot;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest - az eljárás e szakaszában - 1 euró mint nem vagyoni kár felperesnek történő megfizetésére;

-    a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként az EK 233. cikknek és az indokolási kötelezettségnek a megsértésére hivatkozik, mivel a megtámadott határozatból nem derül ki, hogy az említett ítélet indokait mennyiben vették figyelembe.

Egyebekben a fellebbező előadja, hogy a megtámadott határozat egyrészt sérti a szakmai előmenetel új értékelési rendszerének céljait, másrészt a megjegyzések és az adott pontok közötti összhang hiánya miatt e határozat jogellenes.

A felperes végül a védelemhez való jog megsértésére hivatkozik, mivel a rá vonatkozó értékelés alapjául szolgáló tényeket sem azok megtörténtekor, sem az értékelési eljárás során vele nem közölték.

____________