Language of document :

Žaloba podaná dne 28. března 2007 - Quadu v. Parlament

(Věc F-29/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Sandro Quadu (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 26. dubna 2006, kterým byl žalobce jmenován úředníkem Evropských společenství v části, ve které je stanoveno jeho zařazení do platové třídy AST 2 stupně 3;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutím ze dne 26. dubna 2006 byl žalobce, v té době dočasný zaměstnanec Parlamentu zařazený do platové třídy C*4 stupně 7 a úspěšný uchazeč z vnitřního výběrového řízení na administrativní asistenty (kariéra C 4-5) č. C/348, zveřejněného před vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1, jmenován úředníkem a zařazen do třídy AST 2 stupně 3.

Žalobce ve své žalobě zejména uplatňuje, že došlo k porušení oznámení o výběrovém řízení a zásady rovného zacházení a nediskriminace. Konkrétně orgánu vytýká, že vyložil čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu tak, že dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky mají nárok na zachování původní platové třídy, pouze pokud je jmenování doprovázeno přechodem do vyšší kategorie.

____________

1 - Úř. věst. L 124, s. 1; Zvl. vyd. 01/02, s. 130.