Language of document :

Προσφυγή της 28ης Μαρτίου 2007 - Quadu κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-29/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Sandro Quadu (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 26 Απριλίου 2006 απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής περί μονιμοποιήσεως του προσφεύγοντος ως υπαλλήλου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο μέτρο που τον κατατάσσει στον βαθμό AST 2, κλιμάκιο 3·

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Με απόφαση της 26ης Απριλίου 2006, ο προσφεύγων, που τότε ήταν έκτακτος υπάλληλος του Κοινοβουλίου με βαθμό C*4, κλιμάκιο 7, κατόπιν επιτυχίας στον εσωτερικό διαγωνισμό για την πρόσληψη αναπληρωτών υπαλλήλων γραφείου (σταδιοδρομία C4-5) αριθ. C/348, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) 723/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών 1, μονιμοποιήθηκε και κατατάχθηκε στον βαθμό AST 2, κλιμάκιο 3.

Με την προσφυγή του, ο προσφεύγων επικαλείται, μεταξύ άλλων, μη τήρηση της προκηρύξεως διαγωνισμού, καθώς και παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων. Ειδικότερα, προσάπτει στη διοίκηση ότι ερμήνευσε το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ υπό την έννοια ότι οι έκτακτοι υπάλληλοι που μονιμοποιούνται δικαιούνται να διατηρήσουν τον βαθμό και το κλιμάκιό τους μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η μονιμοποίηση συνεπάγεται μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία.

____________

1 - ΕΕ L 124, της 27.4.2004, σ. 1.