Language of document :

2007. március 28-én benyújtott kereset - Quadu kontra Bizottság

(F-29/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Sandro Quadu (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a felperesnek az Európai Közösségek tisztviselőjévé történő kinevezéséről szóló 2006. április 26-i határozatot abban a részben, amelyben az a felperest az AST 2 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába nevezi ki;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2006. április 26-i határozattal a felperest - aki ekkor az Európai Parlament C*4-es besorolási fokozatú és 7-es fizetési fokozatú ideiglenes alkalmazottja volt és sikeresen teljesítette az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet1 hatálybalépése előtt a C 4-5 besorolási fokozatú asszisztensek számára kiírt belső versenyvizsgát - az AST 2 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába nevezték ki.

Keresetében a felperes elsősorban a versenyvizsga-kiírásnak, valamint az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a megsértésére hivatkozik. Egészen pontosan azt rója fel az adminisztrációnak, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdését úgy értelmezték, hogy a tisztviselőnek kinevezett ideiglenes alkalmazottak csak akkor jogosultak megőrizni korábbi besorolási fokozatukat és fizetési fokozatukat, ha a kinevezéssel magasabb besorolási osztályba kerülnek.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.