Language of document :

2007 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Quadu prieš Parlamentą

(Byla F-29/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Sandro Quadu (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. balandžio 26 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą dėl ieškovo paskyrimo Europos Bendrijos pareigūnu tiek, kiek jis paskiriamas į AST 2 lygio 3 pakopą.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2006 m. balandžio 26 d. Sprendimu ieškovas, tuo metu Parlamento laikinas C*4 lygio 7 pakopos tarnautojas ir jaunesniųjų raštinės darbuotojų vidaus konkurso (lygis C4-5) Nr. C/348, paskelbto prieš įsigaliojant 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1, laimėtojas, buvo paskirtas pareigūnu ir priskirtas AST 2 lygio 3 pakopai.

Ieškinyje ieškovas nurodo pranešimo apie konkursą pažeidimą, o taip pat vienodo vertinimo ir nediskriminavimo principų pažeidimą. Konkrečiai, jis kaltina administraciją aiškinus Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalį taip, kad pareigūnais paskirti laikinieji tarnautojai turi teisę išsaugoti ankstesnį lygį ir pakopą tik tuo atveju, jei jie paskiriami į aukštesnę kategoriją.

____________

1 - OL L 124, 2004.04.27, p. 1.