Language of document :

Acțiune introdusă la data de 28 martie 2007 - Quadu/Parlament

(Cauza F-29/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Sandro Quadu (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E.Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

să anuleze decizia din 26 aprilie 2006 a autorității împuternicite să facă numiri prin care reclamantul este numit funcționar al Comunităților Europene, în măsura în care îi stabilește încadrarea în gradul AST 2 treapta 3;

să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin decizia din 26 aprilie 2006, reclamantul, la momentul respectiv, agent temporar al Parlamentului încadrat în gradul C*4 treapta 7 și reușind la concursul intern pentru angajați administrativi-asistenți (cariera C4-5) nr. C/348, publicat înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) de modificare a statutului funcționarilor Comunităților Europene , precum și a regimului aplicabil altor agenți1 a fost numit funcționar și încadrat în gradul AST 2 treapta 3.

În acțiunea sa, reclamantul invocă încălcarea anunțului de concurs, precum și a principiului egalității de tratament și nediscriminării. În special, acesta reproșează administrației interpretarea articolului 5 alineatul (4) din anexa XIII la Statutul funcționarilor în sensul că agenții temporari numiți funcționari au dreptul de a-și păstra vechiul grad și vechea treaptă numai în ipoteza în care numirea duce la o trecere într-o categorie superioară.

____________

1 - JOUE L 124, 27.4.2004, p.1.