Language of document :

2007. március 28-án benyújtott kereset - Lidia Noworyta kontra Európai Parlament

(F-30/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Lidia Noworyta (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. április 28-án hozott, a felperes hivatali feljebbvalójának 2005. október 20-i, a felperes számára a személyzeti szabályzat VI. melléklet 3. cikke értelmében a rendkívüli körülmények között végzett túlmunkáért járó átalánydíjazás vagy a személyzeti szabályzat 56b. vagy 56c. cikke alapján bármilyen egyéb külön juttatás nyújtására vonatkozó javaslatát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztására a felperes először is azon általános elvre hivatkozik, mely szerint az alkalmazottak számára egyenlő munkafeltételeket kell teremteni, különösen a különleges munkaidő-beosztás miatti vagy a túlóráért járó kompenzációra vagy külön juttatásra vonatkozóan.

A felperes különösen arra helyez hangsúlyt, hogy a személyzeti szabályzat 56b. és 56c. cikkétől eltérően a személyzeti szabályzat VI. mellékletének 3. cikke a különleges munkakörülmények között teljesített túlmunkáért járó átalánydíjazás nyújtásának lehetőségét nem köti ahhoz a feltételhez, hogy a túlmunka végzésére rendszeresen kerüljön sor. A felperes szerint a kinevezésre jogosult hatóság tévesen alkalmazta a jogot, mikor a túlmunkáért járó kompenzációra vonatkozó belső szabályokhoz ezt a feltételt is hozzáadta.

A kinevezésre jogosult hatóság akkor is tévesen alkalmazta a jogot, mikor kijelentette, hogy a 2004. május 1-je után felvett tisztviselők nem részesülhetnek ilyen díjazásban, holott ez a lehetőség kifejezetten szerepel az említett belső szabályok 1. cikkében.

A felperes továbbá azzal érvel, hogy a határozat, mely visszautasít mindenféle túlmunkáért járó kompenzációt vagy külön juttatást, ellentétes a személyzeti szabályzat 56b. és 56c. cikkével, akárcsak az egyenlő bánásmód elvével.

Végül a felperes szerint a Parlament álláspontja nem egységes, mivel az Elnökségi Főigazgatóság főigazgatója azt állította, hogy a telefonközpontban senki sem végez rendszeresen túlmunkát, miközben a kinevezésre jogosult hatóság állítása szerint tanulmány készül, mely a szóban forgó szolgálatnál tapasztalt munkakörülmények összhangba hozatalának lehetőségeit vizsgálja, éppen az általános/rendes munkaidőtől eltérően alkalmazott rendkívüli munkarend miatt.

____________