Language of document :

2007 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Noworyta prieš Parlamentą

(Byla F-30/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Lidia Noworyta (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. balandžio 28 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti 2005 m. spalio 20 d. ieškovės viršininko pasiūlymą skirti ieškovei nustatytą išmoką už ypatingomis sąlygomis išdirbtus viršvalandžius Pareigūnų nuostatų VI priedo 3 straipsnio prasme arba kitą atlyginimą pagal Pareigūnų nuostatų 56 a straipsnį arba 56 b straipsnį.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdama ieškinį ieškovė pirmiausia nurodo, jog pažeistas bendras principas, kad visiems darbuotojams turi būti taikomos vienodos darbo sąlygos, būtent darbo laiko ir kompensacijos arba atlyginimo už išdirbtus viršvalandžius arba dėl jų darbo laiko pakeitimų.

Ji konkrečiau teigia, kad kitaip nei Pareigūnų nuostatų 56 a ir 56 b straipsniai, Pareigūnų nuostatų VI priedo 3 straipsnis nesusieja galimybės skirti nustatytą išmoką už ypatingomis sąlygomis išdirbtus viršvalandžius su sąlyga, kad šie viršvalandžiai būtų dirbami nuolatos. Ieškovės nuomone, Paskyrimų tarnyba padarė teisės klaidą įtraukdama šią sąlygą į vidaus taisykles, susijusias su kompensacija už viršvalandžius.

Paskyrimų tarnyba taip pat padarė teisės klaidą nurodydama, kad pareigūnai, įdarbinti po 2004 m. gegužės 1 d., negalėjo gauti tokio atlyginimo, nors ši galimybė aiškiai numatyta minėtų vidaus taisyklių 1 straipsnyje.

Be to, ieškovė tvirtina, kad sprendimas atsisakyti jai skirti bet kokią kompensaciją arba atlyginimą už jos ypatingas darbo sąlygas pažeidė Pareigūnų nuostatų 56 a ir 56 b straipsnius bei vienodo požiūrio principą.

Galiausiai, ieškovės teigimu, Parlamento pozicija yra nenuosekli, nes Pirmininkavimo generalinio direktorato generalinis direktorius patvirtino, kad niekas prie telefono komutatoriaus paprastai nedirba viršvalandžių, o Paskyrimų tarnyba padarė išvadą, jog vyksta tyrimas, siekiant išnagrinėti galimybes suderinti darbo sąlygas nagrinėjamoje tarnyboje, būtent dėl netipinių darbo valandų, viršijančių bendras (įprastas) darbo valandas.

____________