Language of document :

2007 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Putterie-de-Beukelaer prieš Komisiją

(Byla F-31/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Françoise Putterie-de-Beukelaer, atstovaujama advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ieškovės tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d., įskaitant apeliacinę procedūrą ir kitus su ja susijusius sprendimus, o būtent jos 6.5 skirsnį "Galimybė", tiek, kiek jame nesutinkama su tuo, kad ieškovė gali eiti B* kategorijos pareigas.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė teigia, pirma, kad administracija padarė akivaizdžias vertinimo klaidas, nesutikdama su tuo, kad ji gali eiti B* kategorijos pareigas atlikus Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - Tarnybos nuostatai) XIII priedo 10 straipsnio 3 dalyje numatytą atestacijos procedūrą. Būtent, priešingai nei nurodyta ieškovės tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitoje, jos kaip už informatikos mokymus atsakingo asmens pareigos priskiriamos B* kategorijos pareigoms.

Antra, ieškovė teigia, jog pažeistas Tarnybos nuostatų 26 straipsnis, teisių į gynybą užtikrinimo principas, skaidrumas ir audi et alteram partem taisyklė bei personalo gero administravimo principas. Būtent, ji teigia, kad keli dokumentai, kurie buvo panaudoti jos vertinimui, nebuvo jai laiku pateikti.

Trečia, ieškovė nurodo Tarnybos nuostatų 25 straipsnio 2 dalies bei pareigos pateikti sprendimo motyvus pažeidimą.

Ketvirta, ieškovė tvirtina, kad pažeisti vienodo požiūrio į personalą principas ir diskriminacijos draudimas, nes už informatikos mokymus atsakingo asmens pareigas generalinis direktoratas ir viršininkas atestacijos procedūroje vertina skirtingai.

____________