Language of document :

Žaloba podaná dne 8. února 2007 - Botos v. Komise

(Věc F-10/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Patricia Botos (Meise, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 30. října 2006, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně ze dne 24. dubna 2006, směřující proti následujícím šesti správním rozhodnutím: i) rozhodnutí přijatému dne 23. ledna 2006 Úřadem pro správu a vypořádávání individuálních nároků; ii) rozhodnutí přijatému dne 23. ledna 2006 vedoucím bruselského oddělení pro vyrovnání nároků společného systému nemocenského pojištění; iii) rozhodnutí přijatému dne 9. února 2006 Úřadem pro správu a vypořádávání individuálních nároků; iv) rozhodnutí přijatému dne 9. února 2006 vedoucím bruselského oddělení pro vyrovnání nároků společného systému nemocenského pojištění; v) rozhodnutí přijatému dne 20. února 2006 vedoucím bruselského oddělení pro vyrovnání nároků společného systému nemocenského pojištění; vi) vyúčtování proplacení výdajů na zdravotní péči vystavenému bruselským oddělením pro vyrovnání nároků společného systému nemocenského pojištění ze dne 23. února 2006;

pokud to bude nezbytné, zrušit rovněž šest výše uvedených rozhodnutí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení článku 72 služebního řádu, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení. Tvrdí, že napadenými rozhodnutími orgán oprávněný ke jmenování chybně odmítl uznat, že "únavový syndrom", kterým trpí, představuje vážnou nemoc pro účely výše uvedeného článku, a v důsledku toho odmítl proplatit výdaje na laboratorní testy a léky spojené s touto nemocí. Několik dokumentů, zejména hloubková lékařská studie, prokazuje závažnost dotčeného onemocnění a nezbytnost proplácení výdajů na léky a testy, u nichž žalobkyně uvádí jejich potřebu, ve výši 100 %, bez jakéhokoliv omezení.

____________