Language of document :

Sag anlagt den 8. februar 2007 - Botos mod Kommissionen

(Sag F-10/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Patricia Botos (Meise, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 30. oktober 2006, hvorved denne afslog sagsøgerens klage af 24. april 2006 over følgende seks administrative afgørelser: i) afgørelsen af 23. januar 2006 truffet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder; ii) afgørelsen af 23. januar 2006 truffet af chefen for afregningskontoret i Bruxelles for den fælles sygeforsikringsordning; iii) afgørelsen af 9. februar 2006 truffet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder; iv) afgørelsen af 9. februar 2006 truffet af chefen for afregningskontoret i Bruxelles for den fælles sygeforsikringsordning; v) afgørelsen af 20. februar 2006 truffet af chefen for afregningskontoret i Bruxelles for den fælles sygeforsikringsordning; vi) opgørelsen vedrørende godtgørelse af udgifter som følge af sygdom af 23. februar 2006 udfærdiget af afregningskontoret i Bruxelles for den fælles sygeforsikringsordning.

Om fornødent: ligeledes annullation af de seks førnævnte afgørelser.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført et eneste anbringende om tilsidesættelse af vedtægtens artikel 72 samt anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn. Hun har anført, at ansættelsesmyndigheden med de anfægtede afgørelser fejlagtigt har afvist at anerkende, at "syndromet kronisk træthed", som hun lider af, er en alvorlig sygdom i henhold til førnævnte artikel, og følgelig at godtgøre udgifterne til laboratorieanalyser og medicin i forbindelse med denne sygdom. Adskillige dokumenter, bl.a. en uddybende lægeundersøgelse, viser den pågældende sygdoms alvorlige karakter og nødvendigheden af at yde godtgørelse med 100%, uden begrænsninger eller restriktioner, af de udgifter til medicin og analyser, som sagsøgeren erklærer at have (haft) behov for.

____________