Language of document :

Kanne 8.2.2007 - Botos v. komissio

(Asia F-10/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Patricia Botos (Meise, Belgia) (edustaja: avocat L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on kumottava nimittävän viranomaisen 30.10.2006 tekemä päätös, jossa hylätään kantajan 24.4.2006 tekemä valitus, joka koskee seuraavia kuutta hallinnollista päätöstä: (i) henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 23.1.2006 tekemä päätös; (ii) yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän Brysselin maksutoimiston johtajan 23.1.2006 tekemä päätös; (iii) henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 9.2.2006 tekemä päätös; (iv) yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän Brysselin maksutoimiston johtajan 9.2.2006 tekemä päätös; (v) yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän Brysselin maksutoimiston johtajan 20.2.2006 tekemä päätös; (vi) yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän Brysselin maksutoimiston tekemä 23.2.2006 päivätty sairaskulujen korvaamista koskeva laskelma;

myös edellä mainitut kuusi hallinnollista päätöstä on kumottava tarvittavilta osin;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan kanteensa tueksi esittämä kanneperuste perustuu henkilöstösääntöjen 72 artiklan virheelliseen soveltamiseen ja ilmeiseen arviointivirheeseen. Kantaja väittää, että nimittävä viranomainen on tehnyt riidanalaisissa päätöksissä virheen katsoessaan, että kroonista väsymysoireyhtymää, jota kantaja sairastaa, ei ole pidettävä mainitussa artiklassa tarkoitettuna vakavana sairautena, ja jättäessään siten korvaamatta kyseiseen sairauteen liittyvistä laboratoriotutkimuksista ja lääkkeistä aiheutuneet kulut. Kantajan mukaan useat asiakirjat, erityisesti eräs laaja lääketieteellinen tutkimus, osoittavat kyseisen sairauden vakavuuden ja siten sen, että kantajan ilmoituksensa mukaan tarvitsemista lääkkeistä ja tutkimuksista aiheutuvista ja aiheutuneista kuluista on maksettava 100 prosentin suuruinen korvaus täysimääräisesti ja rajoituksetta.

____________