Language of document :

2007. február 8-án benyújtott kereset - Patricia Botos kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-10/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Patricia Botos (Meise, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. október 30-i, a felperes következő hat határozat ellen 2006. április 24-én bejelentett panaszát elutasító határozatát: i) a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2006. január 23-i határozata; ii) a közös betegségbiztosítási rendszer brüsszeli kifizetőhelye vezetőjének 2006. január 23-i határozata; iii) a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2006. február 9-i határozata; iv) a közös betegségbiztosítási rendszer brüsszeli kifizetőhelye vezetőjének 2006. február 9-i határozata; v) a közös betegségbiztosítási rendszer brüsszeli kifizetőhelye vezetőjének 2006. február 20-i határozata; vi) a közös betegségbiztosítási rendszer brüsszeli kifizetőhelye által 2006. február 23-án kiállított elszámolás a gyógykezelés költségeinek megtérítéséről;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a fenti hat határozatot is;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztásául a felperes egy jogalapot ad elő, amelyet a személyzeti szabályzat 72. cikkének megsértésére és nyilvánvaló mérlegelési hibára alapít. Előadja, hogy a megtámadott határozatokban a kinevezésre jogosult hatóság megtagadta annak elismerését, hogy a felperes betegsége, a "krónikus kimerültségi tünetegyüttes" az említett cikk értelmében vett súlyos betegség, és megtagadta az e betegséggel kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatok és gyógyszerek költségének megtérítését. Több okirat, így többek között részletes orvosi vélemény is bizonyítja e betegség súlyosságát, valamint azon gyógyszerek és vizsgálatok és költsége korlátlan 100%-os megtérítésének szükségességét, amelyeket a felperes igénybe vesz, illetőleg igénybe vett.

____________