Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 8. februārī - Botos pret Komisiju

(lieta F-10/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Patricia Botos, Meise (Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 30. oktobra lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītājas 2006. gada 24. aprīlī iesniegtā sūdzība par sešiem šādiem administratīviem lēmumiem: i) 2006. gada 23. janvāra lēmumu, ko pieņēmis Atsevišķo prasījumu pārvaldīšanas un maksājumu birojs; ii) 2006. gada 23. janvāra lēmumu, ko pieņēmis Vienotās veselības apdrošināšanas sistēmas Briseles maksājumu biroja vadītājs; iii) 2006. gada 9. februāra lēmumu, ko pieņēmis Atsevišķo prasījumu pārvaldīšanas un maksājumu birojs; iv) 2006. gada 9. februāra lēmumu, ko pieņēmis Vienotās veselības apdrošināšanas sistēmas Briseles maksājumu biroja vadītājs; v) 2006. gada 20. februāra lēmumu, ko pieņēmis Vienotās veselības apdrošināšanas sistēmas Briseles maksājumu biroja vadītājs; vi) medicīnas izdevumu atmaksāšanas aprēķinu, ko 2006. gada 23. februārī sagatavojis Vienotās veselības apdrošināšanas shēmas Briseles maksājumu birojs;

vajadzības gadījumā atcelt arī sešus iepriekš minētos lēmumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja norāda tikai vienu pamatu, kas ir balstīts uz Civildienesta noteikumu 72. panta pārkāpumu, kā arī acīmredzamu kļūdu vērtējumā. Tā apgalvo, ka ar apstrīdētajiem lēmumiem iecēlējinstitūcija ir kļūdaini atteikusies atzīt, ka viņai konstatētais "hroniska noguruma sindroms" ir smaga slimība iepriekš minētā panta nozīmē, un līdz ar to atlīdzināt izdevumus, kas radušies, veicot ar šo slimību saistītās analīzes un iegādājoties zāles. Vairāki dokumenti, to skaitā sīka medicīniskā izmeklēšana pierāda attiecīgās slimības smagumu un nepieciešamību 100 % apmērā bez jebkādiem ierobežojumiem atlīdzināt izdevumus par zālēm un analīzēm, kuras, kā prasītāja apgalvo, ir (bijušas) nepieciešamas.

____________