Language of document :

Beroep ingesteld op 8 februari 2007 - Botos / Commissie

(Zaak F-10/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Patricia Botos (Meise, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 30 oktober 2006 houdende afwijzing van de klacht die verzoekster op 24 april 2006 heeft ingediend tegen de zes volgende administratieve besluiten: i) het besluit van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) van 23 januari 2006; ii) het op 23 januari 2006 genomen besluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau Brussel van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering; iii) het besluit van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten van 9 februari 2006; iv) het op 9 februari 2006 genomen besluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau Brussel van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering; v) het op 20 februari 2006 genomen besluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau Brussel van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering; vi) de afrekening van de terugbetaling van ziektekosten die het hoofd van het afwikkelingsbureau Brussel van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering op 23 februari 2006 heeft opgesteld;

voor zover nodig, nietigverklaring van de zes voormelde besluiten;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, ontleend aan schending van artikel 72 van het Statuut en kennelijk onjuiste beoordeling. Bij de bestreden besluiten heeft het TABG ten onrechte geweigerd, te erkennen dat het "chronisch vermoeidheidssyndroom" waaraan zij lijdt, een ernstige ziekte is in de zin van voormeld artikel en, dientengevolge, de kosten te vergoeden van de met die ziekte verband houdende laboratoriumonderzoeken en medicijnen. Uit meerdere documenten, met name een diepgaande medische studie, zou de ernst van de betrokken ziekte blijken en de noodzaak om de kosten van de medicijnen en onderzoeken die verzoekster stelt nodig te hebben (gehad) zonder enige beperking voor 100 % te vergoeden.

____________