Language of document :

Acțiune introdusă la data de 8 februarie 2007 - Botos/Comisie

(Cauza F-10/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Patricia Botos (Meise, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei adoptate la 30 octombrie 2006 de autoritatea împuternicită să facă numiri (AIPN) prin care a fost respinsă reclamația formulată de reclamantă la 24 aprilie 2006 împotriva următoarelor șase decizii administrative: i) decizia adoptată la 23 ianuarie 2006 de oficiul de administrare și lichidare a drepturilor individuale; ii) decizia adoptată la 23 ianuarie 2006 de șeful biroului de decontări al regimului comun de asigurări de boală din Bruxelles; iii) decizia adoptată la 9 februarie 2006 de oficiul de administrare și lichidare a drepturilor individuale; iv) decizia adoptată la 9 februarie 2006 de șeful biroului de decontări al regimului comun de asigurări de boală din Bruxelles; v) decizia adoptată la 20 februarie 2006 de șeful biroului de decontări al regimului comun de asigurări de boală din Bruxelles; vi) decont de rambursare a cheltuielilor medicale stabilit de biroul de decontări al regimului comun de asigurări de boală din Bruxelles, din data de 23 februarie 2006;

anularea, de asemenea, în măsura în care este necesar, a celor șase decizii citate anterior;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă un sigur motiv referitor la încălcarea articolului 72 din statut precum și la eroarea vădită de apreciere. Aceasta susține că, prin deciziile atacate, AIPN a refuzat în mod greșit să recunoască faptul că "sindromul oboselii cronice" de care suferă constituie o boală gravă în sensul articolului susmenționat și, în consecință, să ramburseze cheltuielile referitoare la analizele de laborator și la medicamentele legate de această boală. Mai multe documente, în special un studiu medical aprofundat, demonstrează gravitatea bolii în cauză și necesitatea de a rambursa în proporție de 100%, fără limită sau restricție, costul medicamentelor și al analizelor despre care reclamanta declară că are (a avut) nevoie.

____________