Language of document :

Tožba, vložena 8. februarja 2007 - Botos proti Komisiji

(Zadeva F-10/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Patricia Botos (Meise, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Urada, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 30. oktobra 2006, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 24. aprila 2006, vložena zoper naslednjih šest upravnih odločb: i) odločbo urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic z dne 23. januarja 2006; ii) odločbo vodje bruseljskega oddelka skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja za izplačila z dne 23. januarja 2006; iii) odločbo urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic z dne 9. februarja 2006; iv) odločbo vodje bruseljskega oddelka skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja za izplačila z dne 9. februarja 2006; v) odločbo vodje bruseljskega oddelka skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja za izplačila z dne 20. februarja 2006; vi) obračun povrnjenih stroškov zdravljenja oddelka skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja za izplačila z dne 23. februarja 2006;

če je to potrebno, naj se za nične razglasi tudi šest zgoraj navedenih odločb;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe se tožeča stranka sklicuje na en tožben razlog, in sicer kršitev člena 72 Kadrovskih predpisov in očitno napako v presoji. Trdi da je OPI z izpodbijanimi odločbami napačno zavrnil priznanje "sindroma kronične utrujenosti" za katerim trpi tožeča stranka kot hude bolezni v smislu zgoraj navedenega člena, in posledično, tudi povrnitev stroškov laboratorijskih preiskav in zdravil za to bolezen. Več dokumentov, zlasti izčrpna zdravstvena študija, kažejo na resnost zadevne bolezni in na nujnost popolnega in neomejenega povračila izdatkov za zdravila in preiskave, za katere tožeča stranka trdi, da jih potrebuje oziroma, da jih je potrebovala.

____________