Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 12. februára 2007 - Campoli/Komisia

(vec F-33/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 52.