Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 12 februari 2007 - Campoli mot Kommissionen

(Mål F-33/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 131, 03.06.2006, s. 52