Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 13. února 2007 - Guarneri v. Komise

(Věc F-62/06)1

"Úředníci - Odměna - Rodinné přídavky - Příspěvek na vyživované dítě - Pravidlo vyloučení souběhu použitelné na vnitrostátní dávky"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Curall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005, kterým byl na základě pravidla vyloučení souběhu stanoveného čl. 67 odst. 2 služebního řádu proveden odečet belgického sirotčího důchodu od rodinného přídavku vypláceného žalobkyni, a jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 14. února 2006 o zamítnutí stížnosti podané žalobkyní proti napadenému rozhodnutí.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 5. srpna 2005 se zrušuje v části, ve které provádí odečet belgického sirotčího důchodu, který D. Guarneri pobírá, od jí vypláceného příspěvku na vyživované dítě.

Zbývající návrhová žádání se zamítají.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 165, 15.7.2006, s. 35.