Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. február 13-i ítélete - Guarneri kontra Bizottság

(F-62/06. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Díjazás - Családi támogatások - Eltartott gyermek után járó ellátás - A nemzeti ellátásokra vonatkozó, halmozást tiltó szabály")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Curall és D. Martin meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt a Bizottság 2005. augusztus 5-i azon határozatának megsemmisítése, amelynek értelmében a Bizottság a személyzeti szabályzat 67. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a támogatások halmozását kizáró szabály alkalmazásával a felperes által kapott családi támogatásokból levonta a belga árvaellátást, másrészt a kinevezésre jogosult hatóság 2006. február 14-i azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes által a megtámadott határozat ellen benyújtott panaszt.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságának 2005. augusztus 5-i határozatát megsemmisíti annyiban, amennyiben az a Daniela Guarnerinek az eltartott gyermek után nyújtott támogatásból levonta az általa kapott belga árvaellátás összegét.

A Közszolgálati Törvényszék a kereseti kérelmeket ezt meghaladóan elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 165., 2006.7.15., 35. o.