Language of document :

Personaldomstolens dom av den 13 februari 2007 - Guarneri mot kommissionen

(Mål F-62/06)(1)

(Tjänstemän - Lön - Familjebidrag - Barnbidrag - Antikumuleringsregel för nationella bidrag)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgien) (advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: ombud: J. Curall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av kommissionens beslut av den 5 augusti 2005 att med tillämpning av antikumuleringsregeln i artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna göra avdrag för den belgiska barnpensionen vid utbetalning av familjebidrag till sökanden, dels av tillsättningsmyndighetens beslut av den 14 februari 2006 om avslag på sökandens klagomål gentemot det påtalade beslutet.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 5 augusti 2005 ogiltigförklaras i den del avdrag gjorts för belgisk barnpension vid utbetalning av barnbidrag till Daniela Guarneri.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Europeiska unionens råd skall stå för sina egna kostnader.

____________

1 - ) EUT C 165, 15.7.2006, s. 35.