Language of document :

Sag anlagt den 29. januar 2007 - Angioi mod Kommissionen

(Sag F-7/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie-Thérese Angioi (Valenciennes, Frankrig) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) afgørelse af 14. marts 2006 om opgørelse af sagsøgerens resultater ved stopprøverne for kontraktansatte EU 25.

Annullation af EPSO's og/eller udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren i databasen over de ansøgere, der bestod stopprøverne.

Annullation af det efterfølgende udvælgelsesarbejde.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført tre anbringender.

Med det første anbringende har sagsøgeren anført, at den indkaldelse af interessetilkendegivelser, der blev bekendtgjort af EPSO den 20. juni 2005, er i strid med artikel 12, stk. 1, EF og med artikel 82, stk. 1 og 3, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. Sagsøgeren har navnlig anfægtet, at indkaldelsen af interessetilkendegivelser dels har defineret sagsøgernes hovedsprog som det sprog, der svarer til deres nationalitet (eller, i tilfælde af medlemsstater med flere officielle sprog, som sproget for ansøgernes obligatoriske skolegang), dels har fastsat, at stopprøverne for hver ansøger afvikles på et sprog, der er forskelligt fra hovedsproget og som vælges mellem engelsk, fransk og tysk. Resultatet af disse bestemmelser er, at ansøgerne for det første blev forhindret i som hovedsprog at angive et andet fællesskabssprog, som de havde indgående kendskab til uden dog at have tilsvarende nationalitet, og for det andet blev forpligtet til at bestå prøverne på et af de tre førnævnte sprog. Systemet indebærer en forskelsbehandling i forhold til nationalitet, som ikke er objektivt begrundet i kravene til de arbejdsopgaver, der skal udføres.

Det andet anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af principperne om god forvaltningsskik, ligebehandling, objektivitet og beskyttelse af den berettigede forventning, idet der under afviklingen af sagsøgerens stopprøver indtraf en række hændelser, som forstyrrede hende og fratog hende en del af den tid, hun havde til rådighed, uden at hun fik tilladelse til at starte forfra på prøven eller fik tildelt ekstra tid.

Med det tredje anbringende har sagsøgeren anført, dels at der er sket tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, idet de stillede spørgsmål blev udvalgt vilkårligt i en base, som indeholder spørgsmål på meget forskellige niveauer og i flere tilfælde tvivlsom gyldighed, dels at der er sket tilsidesættelse af principperne om beskyttelse af den berettigede forventning, om gennemsigtighed og af begrundelsespligten, idet EPSO ikke tilsendte hende de spørgsmål, som hun var blevet stillet.

____________