Language of document :

2007. január 29-én benyújtott kereset - Angioi kontra Bizottság

(F-7/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marie-Thérèse Angioi (Valenciennes, Franciaország) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatalnak (EPSO) a szerződéses alkalmazottak (EU 25) előválogatási tesztjeinek eredményét megállapító 2006. március 14-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO-nak és/vagy a Kiválasztási Bizottságnak a felperesnek az e teszteket sikeresen teljesített pályázók adatbázisába való felvételét mellőző határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kiválasztási eljárás további lépéseit;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes három jogalapot hoz fel.

Első jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy az EPSO által 2005. június 20-án közzétett, érdeklődés jelzésére vonatkozó felhívás ellentétes az EK 12. cikk (1) bekezdésévelés az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 82. cikkének (1) bekezdésével és (3) bekezdésének e) pontjával. A felperes azt kifogásolja többek között, hogy a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás egyrészt a pályázó fő nyelvét az állampolgárság szerinti nyelvként (több hivatalos nyelvvel rendelkező államok esetében a pályázó kötelező iskolai tanulmányai nyelveként) határozta meg, másrészt pedig a felhívásnak azt a rendelkezését, hogy az előválogatási teszteket valamennyi jelölt esetében a főnyelvtől eltérő - választás szerint angol, francia vagy német - nyelven kell letenni. Ezek a rendelkezések azt eredményezik szerinte, hogy egyrészt a pályázók - amennyiben az illető állampolgársággal nem rendelkeztek - nem jelölhettek meg főnyelvként másik olyan közösségi nyelvet, amelyet alaposan ismernek, másrészt pedig a vizsgákat a fenti három nyelv egyikén kellett letenniük. Ez a rendszer az állampolgárságon alapuló, az ellátandó feladatkörrel objektíven nem indokolható eltérő bánásmódot alkalmaz.

A második jogalapot a felperes a gondos ügyintézés, az egyenlő bánásmód, a tárgyilagosság és a bizalomvédelem elvének megsértésére alapítja, amennyiben a felperes előválogatási vizsgáit olyan incidensek tarkították, amelyek megfosztották a felperest a rendelkezésére álló idő egy részétől anélkül, hogy megengedték volna számára a vizsga újbóli elkezdését, vagy hogy a vizsgára további időt engedélyeztek volna részére.

Harmadik jogalapjában a felperes előadja egyrészt az egyenlő bánásmód elvének megsértését, amennyiben a feltett kérdéseket szerinte véletlenszerűen választottak ki egy nagyon eltérő szintű és nemegyszer kétes érvényességű vizsgakérdéseket tartalmazó adatbázisból, másrészt pedig a bizalomvédelem, az átláthatóság és az indokolási kötelezettség elveinek megsértését, amennyiben az EPSO nem közölte vele a neki feltett kérdéseket.

____________