Language of document :

2007 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Angioi prieš Komisiją

(Byla F-7/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Prancūzija), atstovaujama advokato M.-A. Lucas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. vasario 14 d. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą, nustatantį ieškovės ES 25 sutartinių tarnautojų atrankos testų rezultatus.

Panaikinti EPSO ir (arba) Atrankos komiteto sprendimą neregistruoti ieškovės atrankos testus išlaikiusių kandidatų duomenų bazėje.

Panaikinti vėlesnius su atranka susijusius sprendimus.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo tris pagrindus.

Pirmuoju pagrindu ieškovė teigia, kad 2005 m. birželio 20 d. EPSO paskelbtas kvietimas teikti paraiškas prieštarauja EB 12 straipsnio 1 daliai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 1 daliai ir 3 dalies e punktui. Ji teigia, kad kvietime teikti paraiškas kaip kandidatų pagrindinė kalba buvo nurodyta jų valstybinė kalba (arba, jei valstybės narės turi keletą oficialių kalbų, ta, kuri yra privaloma mokyklose) ir, kad jame buvo numatyta, kad atrankos testai kiekvienam kandidatui vyks kitokia nei jų pagrindinė kalba, pasirenkant tarp anglų, prancūzų arba vokiečių. Tokie reikalavimai reiškė, kad kandidatai, pirmiausiai, negalėjo kaip pagrindinę kalbą nurodyti kitą Bendrijos kalbą, kurią gerai moka, nors ir neturėdami atitinkamos pilietybės, ir antra, buvo priversti laikyti testus viena iš minėtų trijų kalbų. Sistema sukuria prielaidas nevienodam pilietybe pagrįstam požiūriui, kas negali būti objektyviai pateisinta atliekamoms funkcijoms keliamais reikalavimais

Antrasis pagrindas yra susijęs su gero administravimo, vienodo požiūrio, objektyvumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimu, nes ieškovės atrankos testuose buvo nesklandumų, kurie ją sutrikdė ir atėmė jai skirto laiko dalį, nesuteikiant jai teisės iš naujo pradėti testą arba gauti papildomo laiko.

Trečiuoju pagrindu ieškovė nurodo vienodo požiūrio principo pažeidimą, nes pateikti klausimai buvo atsitiktinai atrinkti į klausimų grupę, kurių sudėtingumo laipsnis buvo labai skirtingas ir kurie buvo kartais abejotini, ir teisėtų lūkesčių apsaugos, skaidrumo ir pareigos motyvuoti principų pažeidimą, nes EPSO nepranešė apie klausimus, kurie jai buvo pateikti.

____________