Language of document :

Acțiune introdusă în data de 29 ianuarie 2007 - Angioi/Comisia

(Cauza F-7/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Franța) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei din 14 martie 2006 a Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) prin care s-au stabilit rezultatele obținute de reclamantă la testele de preselecție a agenților contractuali UE 25;

anularea deciziei EPSO și/sau a Comitetului de selecție de a nu o înregistra pe reclamantă în banca de date a candidaților care au reușit la testele de preselecție;

anularea operațiunilor de selecție ulterioare;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

În cadrul primului motiv, reclamanta susține că apelul pentru exprimarea interesului (AEI) publicat de EPSO la data de 20 iunie 2005 ar fi contrar articolului 12 alineatul (1) CE și articolului 82 alineatele (1) și (3) litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți (RAA). Aceasta critică în special faptul că, pe de o parte, AEI a definit ca limbă principală a candidaților, pe aceea a naționalității acestora (sau, în cazul statelor membre care au mai multe limbi oficiale, pe aceea a școlarității lor obligatorii), iar pe de altă parte, că a dispus ca, pentru fiecare candidat, testele de preselecție să se desfășoare într-o limbă diferită de cea principală, la alegere între engleză, franceză și germană. Ca urmare a acestor dispoziții, candidații ar fi fost, în primul rând, împiedicați să declare drept limbă principală o altă limbă comunitară pe care o cunoșteau foarte bine fără a avea însă naționalitatea corespunzătoare și, în al doilea rând, ei ar fi fost obligați să susțină probele într-una dintre cele trei limbi sus-menționate. Sistemul ar presupune o diferență de tratament pe criteriul naționalității, nejustificată în mod obiectiv de cerințele funcțiilor pe care ar urma să le exercite.

Al doilea motiv privește încălcarea principiilor bunei administrări, al egalității de tratament, al obiectivității și al încrederii legitime și se referă la faptul că probele de preselecție la care a participat reclamanta ar fi fost presărate cu incidente care ar fi perturbat-o și ar fi lipsit-o de o parte din timpul care îi era acordat, fără a i se fi dat posibilitatea de a reîncepe proba sau de a beneficia de timp suplimentar.

În cadrul celui de-al treilea motiv, reclamanta susține, pe de o parte, că a avut loc o încălcare a principiului egalității de tratament, prin aceea că întrebările puse ar fi fost selecționate în mod aleatoriu dintr-o bază de date care cuprindea întrebări cu nivel foarte diferit și a căror valabilitate ar fi fost uneori îndoielnică, iar, pe de altă parte, că au fost încălcate principiile încrederii legitime, al transparenței și al obligativității motivării prin faptul că EPSO a refuzat să-i comunice întrebările care îi fuseseră puse.

____________