Language of document :

Tožba, vložena 29. januarja 2007 - Angioi proti Komisiji

(Zadeva F-7/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Marie Thèrese Angioi (Valenciennes, Francija) (zastopnik: M.-A. Lucas, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost Odločbe Evropske službe za izbor kadrov (EPSO) z dne 14. marca 2006 o rezultatih tožeče stranke na predizbirnem preizkusu znanja za pogodbene uslužbence EU 25;

razglasi naj se ničnost Odločbe EPSO in/ali izbirne komisije o nevpisu tožeče stranke v bazo podatkov kandidatov, ki so bili uspešni na predizbirnem preizkusu znanja;

razglasi naj se ničnost nadaljnjih postopkov za izbiro;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja tri tožbene razloge.

Tožeča stranka v prvem tožbenem razlogu zatrjuje, da naj bi bil razpis za prijavo interesa (RPI), ki ga je EPSO objavil 20. junija 2005, v nasprotju s členom 12(1) ES in členom 82(1) in (3)(e) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZU). Med drugim nasprotuje temu, da je RPI, na eni strani, kot glavni jezik kandidatov določil jezik njihovega državljanstva (oziroma v primeru držav članic, ki imajo več uradnih jezikov, jezik njihovega obveznega izobraževanja), in na drugi strani, da je določil, da se predizbirni preizkusi znanja opravijo za vsakega kandidata v jeziku, ki ni glavni jezik in da je treba izbrati med angleščino, francoščino in nemščino. Posledica teh določb naj bi bila, prvič, da kandidati niso mogli kot glavnega jezika prijaviti drugega jezika Skupnosti, ki ga temeljito obvladajo, ne da bi imeli tudi ustrezno državljanstvo, in drugič, da bi morali opraviti preizkuse v enem od treh zgoraj navedenih jezikov. Sistem naj bi obsegal različno obravnavanje na podlagi državljanstva, ki ga očitno ni mogoče objektivno upravičiti z zahtevami funkcij, ki jih bodo opravljali.

Drugi tožbeni razlog je kršitev načel dobrega upravljanja, enakega obravnavanja, objektivnosti in legitimnega pričakovanja, ker naj bi bili predizbirni preizkusi znanja tožeče stranke moteni s pripetljaji, ki so jo zmedli in jo prikrajšali za nekaj časa, ki ga je imela na voljo, ne da bi ji bilo dovoljeno ponovno začeti preizkus ali dovoljen dodatni čas.

Tožeča stranka v tretjem tožbenem razlogu navaja, na eni strani, kršitev načela enakega obravnavanja, ker naj bi bila postavljena vprašanja izbrana naključno v bazi z vprašanji, katerih težavnost naj bi bila zelo različna in katerih veljavnost naj bi bila v nekaterih primerih dvomljiva, in na drugi strani, kršitev načel varstva legitimnega pričakovanja, preglednosti in obveznosti obrazložitve, ker ji EPSO ni posredoval vprašanj, na katera je odgovarjala.

____________