Language of document :

Kanne 5.2.2007 - Angé Serrano v. parlamentti

(Asia F-9/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

se 20.3.2006 tehty Euroopan parlamentin päätös on kumottava, jolla kantaja määritellään uudelleen 1.5.2004 alkaen palkkaluokkaan B*6, palkkataso 8

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta sekä kantajan uralle aiheutuneesta vahingosta 25 000 euroa, jollei tätä määrää koroteta ja/tai alenneta oikeudenkäynnin aikana

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on Euroopan parlamentin virkamies, joka on menestynyt toiselle ura-alueelle siirtymistä varten järjestetyssä kilpailussa (ura-alueelta C ura-alueelle B) ennen kuin henkilöstösääntöjen uudistus tuli voimaan 1.5.2004 ja joka on jo pannut Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireille kanteen päätöksestä, jolla hänet määritellään uudelleen palkkaluokkaan B*51.

Esillä olevassa asiassa kantaja riitauttaa 20.3.2006 tehdyn päätöksen, jolla parlamentti on määritellyt hänet uudelleen palkkaluokkaan B*6, palkkataso 8. Kanteensa tueksi kantaja vetoaa erittäin samankaltaisiin kanneperusteisiin kuin asiassa T-47/05. Lisäksi hän väittää, että hänen osaltaan tehdystä uudelleenmäärittelystä huolimatta henkilöstösääntöjen uudistuksesta johtuva järjestelmä kyseenalaistaa hänen ura-alueelta C ura-alueelle B siirtymisen tehokkaan vaikutuksen, koska uusi määrittely ei tarjoa kantajalle mitään etua niiden hänen työtovereidensa tilanteeseen verrattuna, jotka eivät menestyneet toiselle ura-alueelle siirtymistä varten järjestetyssä kilpailussa.

____________

1 - Asia T-47/05, Angé Serrano ym. v. parlamentti, EUVL C 93, 14.4.2005, s. 36.