Language of document :

2007. február 5-én benyújtott kereset - Angé Serrano kontra Parlament

(F-9/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament 2006. március 20-i, a felperest 2004. május 1-jei hatállyal a B*6-os besorolási fokozat 8-as fizetési fokozatába újrabesoroló határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárért, valamint a felperes szakmai előmenetelében okozott kárért kötelezze az alperest 25 000 euró kártérítés megfizetésére, fenntartva az összeg eljárás során történő növelésének illetve csökkentésének lehetőségét;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - aki az Európai Parlament tisztviselőjeként a személyzeti szabályzat módosításának 2004. május 1-jei hatálybalépése előtt sikeresen teljesítette a besorolásiosztály-váltási versenyvizsgát (C-ből B besorolási osztályba) - már benyújtott egy keresetet az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához azon határozat ellen, amely az ő B*5-ös besorolási fokozatba történő újrabesorolásáról rendelkezett1.

Jelen ügyben a felperes az Európai Parlament 2006. március 20-i azon határozatát támadja meg, amelyben őt a B*6-os besorolási fokozat 8-as fizetési fokozatába sorolták be. Keresetének alátámasztására a felperes a T-47/05. számú ügyben előadottakhoz nagyon hasonló jogalapokat hoz fel. Egyebekben előadja, hogy új besorolása ellenére a személyzeti szabályzat átalakítása során létrejött új rendszer kétségbe vonja a C-ből B besorolási osztályba lépését, mivel az új besorolás számára semmilyen előnyt nem jelent a besorolásiosztály-váltási versenyvizsgát nem teljesítő kollégáinak helyzetéhez képest.

____________

1 - T-47/05. sz., Angé Serrano és társai kontra Európai Parlament, HL C 93., 2005.4.14., 36. o.