Language of document :

Tožba, vložena 5. februarja 2007 - Angé Serrano proti Parlamentu

(Zadeva F-9/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Evropskega parlamenta z dne 20. marca 2006 o prerazvrstitvi tožeče stranke v naziv B*6, plačilni razred 8, s 1. majem 2004;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo ter za ogrožanje kariere tožeče stranke v znesku 25.000 evrov s pridržkom zvišanja in/ali znižanja med postopkom;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnica Evropskega parlamenta, ki je uspešno opravila javni natečaj za prehod iz kategorije (iz kategorije C v kategorijo B), je že preden je začela s 1. majem 2004 veljati reforma Kadrovskih predpisov na Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti vložila tožbo zoper odločbo o njeni prerazvrstitvi v naziv B*51.

Tožeča stranka v obravnavani zadevi izpodbija odločbo z dne 20. marca 2006, s katero jo je Evropski parlament prerazvrstil v naziv B*6, plačilni razred 8. Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja tožbene razloge, ki so zelo podobni tistim v zadevi T-47/05. Poleg tega zatrjuje, da naj bi kljub novi razvrstitvi, ki ji je bila dodeljena, sistem na podlagi reforme Kadrovskih predpisov postavljal pod vprašaj polni učinek njenega prehoda iz kategorije C v kategorijo B, saj nova razvrstitev tožeči stranki ne daje nobene prednosti v primerjavi s položajem, v katerem so njeni sodelavci, ki niso uspešno opravili javnega natečaja za prehod iz kategorije.

____________

1 - Sodba v zadevi Angé Serrano in drugi proti Parlamentu, T-47/05, UL C 93, 14.4.2005, str. 36.