Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. června 2007 - De Meerleer v. Komise

(Věc F-121/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Otevřené výběrové řízení - Nepřipuštění k písemným zkouškám - Odborná zkušenost - Povinnost odůvodnění - Sdělení rozhodnutí komise - Návrh na přezkoumání)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí komise pro výběrové řízení EPSO/A/19/04 o nepřijetí přihlášky žalobce a o nevyhovění jeho návrhu na přezkoumání a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006, s. 52.