Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. juuni 2007. aasta otsus - De Meerleer versus komisjon

(Kohtuasi F-121/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Avatud konkurss - Kirjalikule eksamile mittelubamine - Ametialane kogemus - Põhjendamiskohutus - Komisjoni otsusest teatamine - Läbivaatamistaotlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boielot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue esiteks tühistada EPSO/A/19/04 konkursikomisjoni otsused lükata tagasi hageja kandidatuur ja jätta tema läbivaatamistaotluse suhtes otsus tegemata, ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006, lk 52.