Language of document :

Civildienesta tiesas 2007. gada 14. jūnija spriedums - De Meerleer/Komisija

(lieta F-121/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Vispārējs konkurss - Nepielaišana pie rakstveida pārbaudījumiem - Profesionālā pieredze - Pienākums norādīt pamatojumu - Atlases komisijas lēmuma paziņošana - Pārskatīšanas lūgums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel De Meerleer, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un K. Herrmann)

Priekšmets

Pirmkārt, EPSO/A/19/04 konkursa atlases komisijas lēmuma noraidīt prasītāja kandidatūru un nelemt par viņa pārskatīšanas lūgumu atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 60, 11.03.2006, 52. lpp.